RÓŻA SYMBOLEM ŚMIERCI

Jeszcze przed XII wiekiem istniało wiele miejscowości, których nazwa zaczynała się od „ros”. Kurt Rankę stwierdził jednoznacznie, że „ros” mogło mieć tylko znaczenie „czerwony”. Przed nim do podobnego wniosku doszedł Jakub Grimm, uważając, że formy „Ros” i „Rot” związane są ze sobą; staroindyjskie aruśa (czerwo­nawy), łotewskie rusa (rdza), staro-cerkiewno-słowiańskie rusu (czerwonawy, blond), rosyjskie rusyi (czerwonawy). Jeżeli zgodzimy się z poglądem Kurta Rankego, otworzą się przed nami różne aspek­ty powiązań od „ros” do „Rosen”.Ludowa etymologia nadała dawnemu słowu nowe znaczenie. „Gart” mógł znaczyć tylko „Garten” (ogród), a „ros” — czy mogło to być coś innego niż „Rose” (róża)? Tak więc dawny Rosgart stał się ogrodem różanym (Rosengarten), czerwone wzgórze (Roshougi) — wzgórzem różanym (Rosenhiigel), czerwona góra (Rosberg) — górą różaną (Rosenberg).Od dawna było wiadomo, że róża stanowi symbol śmierci. Zdu­miewające były tylko próby interpretacji tego związku. Od średnio­wiecza coraz częściej dawne miejsce pochówków nazywano ogroda­mi różanymi (Rosengarten), a wiele miejsc kaźni określano potocz­nie wzgórzami różanymi czy górami różanymi, toteż w owych cza­sach analfabetyzmu nie trzeba było długo czekać, by róża stała się symbolem śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *