PRAKTYKOWANE ZWYCZAJE

W zwyczajach praktykowanych przez dłuższy czas występuje czasem „efekt odwrotny”, kiedy pojawiają się nowe, dotychczas nie znane praktyki magiczne zastępujące zapomniany już prawie daw­ny symboliczny charakter zwyczaju. Niekiedy „sens całkiem się od­wraca”. Takie przeobrażenia zachodzą na przykład w magii leczni­czej, stosującej czerwoną barwę. Absurdem byłoby wyjaśniać praktyki z częrwienią jedynie „oba­wą przed zmarłymi”. Przecież tych właśnie zmarłych, których naj­bardziej zapewne kochano i których najmniej się obawiano, a więc małe dzieci, młode dziewczyny, szczególnie honorowano czerwoną barwą; wkładano im do grobu najpiękniejsze i najdroższe ozdoby i posypywano obficie czerwoną ochrą. „Czerwone” pochówki przetrwały aż do klasycznej starożytnoś­ci. Już wtedy zastanawiano się nad tymi długotrwałymi zwyczaja­mi, nad ich powstaniem i rozwojem. Autorzy greccy i rzymscy tłu­maczyli praktyki z czerwoną barwą „opieką nad zmarłymi”. Odpo­wiedni tekst w języku łacińskim jeszcze poznamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *