CZERWONE WIEŻE

W wielu średniowiecznych miastach więzienia i miejsca wymie­rzania sprawiedliwości malowano na czerwono lub przynajmniej zwano „czerwonymi” miejscami. W Szwajcarii, w Austrii, Bawarii i Saksonii istniało wiele czerwonych wież czy czerwonych bram, ma­jących związek z sądownictwem.Przed „czerwoną wieżą” w Wiedniu, od której nazwę otrzymała do dziś istniejąca ulica (Rotenturmstrasse), sądzono piekarzy sprze­dających chleb poniżej przepisanej wagi. W najdawniejszych cza­sach wyrok wykonywano na Mehlplatz, później bardziej w górę rzeki, w Rossau. Delikwenta wsadzano do drewnianej klatki i na dłu­gim drągu wielokrotnie zanurzano w rzece.W czerwonej wieży znajdował się też główny punkt pobierania myta w mieście stołecznym. W dawnej księdze o historycznie waż­nych domach Wiednia czytamy: „«Rotheturm» miała w sobie coś uroczystego, ponieważ czerwień była wtedy kolorem sprawiedliwo­ści, a zwłaszcza prawa karnego. Ławy sędziego i ławników obwie­szone były czerwonym suknem, na czerwono ubrany był sędzia, czerwone chorągwie niesiono przed deputacją ludu, czerwone cho­rągwie na budynku sądu były dla wiedeńczyków znakiem, że w tym dniu odbędzie się sroga egzekucja; czerwone czapki nosili studenci fakultetu prawa”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *